UITMUNTEND & BIJZONDER

Dat is UB88 ten voeten uit...

Samenwerking = Doel

Wij willen het met een klein team mogelijk maken om elke organisatie, stichting en bedrijf op een professionele manier te kunnen begeleiden/bedienen. Wij zijn ervan overtuigd dat met de juiste aandacht op het juiste moment uw organisatie dichter bij u kan staan en meer omzet kan genereren.

Geen langlopende contracten/overeenkomsten

UB88 werkt op basis van inzet en vertrouwen, per kwartaal (3 maanden) kunt u ervoor kiezen
om de samenwerking te intensiveren of te reduceren.